Przemysł cementowy

Układy dla przemysłu cementowego

Napędy hydrauliczne i smarowanie w przemyśle cementowym charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem lepkości stosowanych olejów – od ISO VG 46 w układach napędu do ISO VG 320 a nawet ISO VG 6800 w układach smarowania.
Najczęstsze zastosowanie to przekładnie do młynów surowców i produktu finalnego, do pieców obrotowych itp.
Kilkaset dostarczonych przez Rockfin układów tego typu pracuje w Polsce i poza granicami kraju.