Przemysł drzewny i papierniczy

Olejowe układy smarowania oraz wysokociśnieniowe układy napędu i sterowania znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle papierniczym i przeróbki drewna.

Firma Rockfin dostarcza układy smarowania i monitorowania przepływu oleju w każdym z kilkuset punktów smarnych maszyny papierniczej.

Od kilkunastu już lat wykonuje  wysokociśnieniowe hydrauliczne układy napędu i sterowania urządzeń pomocniczych takich jak: krajarki, nawijarki, przewijarki, urządzenia rozdrabniające, podające itp. w papierniach.