Wysokociśnieniowe układy napędu i sterowania

Agregaty hydrauliczne z układami sterowania do napędu rusztu w spalarni śmieci

Rockfin oferuje wszelkiego rodzaju wysokociśnieniowe układy napędu i sterowania stosowane w energetyce do:

  • układów hydraulicznych,
  • przenośników węgla,
  • układów lewarowych,
  • obracarek wałów turbin,
  • serwomotorów,
  • układów regulacji zaworów parowych turbin.

Do tej grupy zaliczyć można także kompletne układy napędu i sterowania rusztów w spalarniach odpadów.

Agregaty hydrauliczne z układami sterowania do napędu rusztu w spalarni śmieci: