Układy smarowania wałów

Fragment maszyny papierniczej.

Najbardziej typowym przykładem układu smarowania wałów jest układ smarowania wałów maszyny papierniczej.

Maszyna papiernicza posiada kilkaset (np. 500 i więcej) punktów smarnych. Do każdego punktu smarnego należy
doprowadzić olej ISO 150 lub 220 a także regulować i monitorować przepływ oleju przez każde łożysko.

Agregaty produkowane przez Rockfin służą do:

  • dostarczania oleju do łożysk,
  • filtracji,
  • chłodzenia
  • oraz do odsysania oleju z kolektorów zbiorczych.

Mogą one być także wyposażone w układy hydrauliczne regulacji kształtu wałów profilujących grubość wstęgi papieru.

Agregaty centralnego smarowania: