Układy chłodzenia

Układ wody chłodzącej uzwojenia stojana generatora

Układy chłodzenia wodą uzwojeń stojana generatorów elektrycznych.

Realizowane funkcje:

  • przygotowanie wody demineralizowanej,
  • dostarczenie wody demineralizowanej o wymaganych parametrach do stojana generatora,
  • ciągła kontrola przewodności wody,
  • filtracja i regulacja temperatury wody demineralizowanej powracającej z generatora.

Różne typy i wielkości dla generatorów o mocy do 1750 MW.

Układy wody chłodzącej uzwojenia stojana generatora – przykłady: