Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami obejmuje:

  • przygotowanie oferty techniczno/handlowej z doborem głównych komponentów,
  • opracowanie harmonogramu realizacji projektu,
  • bieżące uzgodnienia z klientem,
  • ciągły nadzór nad realizacją projektu.

Każdy projekt otrzymuje swojego opiekuna tzw. Kierownika Projektu, który jest za niego odpowiedzialny od etapu ofertowania aż do ukończenia okresu gwarancyjnego.