Projektowanie i wykonywanie dokumentacji technicznej

Koncepcja stanowiska testowego układu pomocniczego turbiny

Prace projektowe przeprowadzane są w oparciu o:

 • koncepcję Klienta,
 • dokumentację techniczną,
 • w oparciu o własne propozycje.

Do projektów wykonywana jest pełna dokumentacja konstrukcyjna oraz warsztatowa.

Specjalizujemy się w projektowaniu i konstruowaniu:

 • układów napędu i sterowania hydraulicznego,
 • układów smarowania olejowego,
 • układów uszczelnienia olejowego lub gazowego,
 • układów podniesienia ciśnienia gazu (booster units),
 • układów chłodzenia wodą lub powietrzem,
 • zbiorników atmosferycznych,
 • zbiorników ciśnieniowych wg PED,
 • części maszyn,
 • konstrukcji spawanych,
 • układów zasilania i sterowania elektrycznego,
 • przemysłowych instalacji rurociągowych oraz AKPiA.

Działalność projektowa obejmuje ponadto:

 • analizy i optymalizacje pracujących urządzeń,
 • koncepcje i możliwości wykonalności,
 • inwentaryzacje instalacji przemysłowych i urządzeń wraz z aktualizacją istniejącej dokumentacji,
 • dokumentację dostosowania maszyn do minimalnych wymagań dotyczących BiHP w zakresie ich użytkowania przez pracowników podczas pracy.

Ponadto oferujemy.:

 • Przetwarzanie danych 2D do wersji elektronicznej w formatach plików CAD.
 • Tworzenie bibliotek części CAD 2D i 3D.
 • Wsparcie w tworzeniu instrukcji obsługi i serwisowania urządzeń lub zespołów.

Przykładowe efekty obliczeń metodą MES (ang. FEM):

Przykładowe rysunki projektowe: