Zestaw zasad rekrutacji

Zestaw zasad rekrutacji przyjaznych kandydatom

Mając na względzie opinię Kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w naszej firmie, oraz fakt, iż każda opinia ma wpływ na markę przedsiębiorstwa, wdrożyliśmy Zestaw Zasad Rekrutacji Przyjaznej Kandydatom. Ma on za zadanie promowanie dobrych praktyk w procesie rekrutacji i selekcji oraz budowanie pozytywnych relacji z Kandydatami.

Przygotowując i przeprowadzając proces rekrutacji i selekcji przestrzegamy następujących zasad:

  1. Dbamy o to, by ogłoszenia rekrutacyjne były sformułowane w jasny i klarowny sposób. Jak najdokładniej opisujemy zakres obowiązków na danym stanowisku oraz oczekiwania względem Kandydata.
  2. Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych Kandydatów. Jako Administrator Danych Osobowych zapewniamy środki techniczne i organizacyjne niezbędne do tego, by chronić dane osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie w naszej firmie.
  3. Udzielamy wszystkich niezbędnych informacji na temat przebiegu procesu rekrutacji. Przed rozmową kwalifikacyjną Kandydaci są informowani o wszystkich etapach procesu rekrutacji oraz jego długości.
  4. Komunikujemy się z Kandydatami zarówno przed złożeniem aplikacji jak i w trakcie procesu rekrutacji- w celu udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące stanowiska pracy, oraz aby na bieżąco informować na jakim etapie procesu jest Kandydat.
  5. Udzielamy informacji zwrotnej. Kandydatów zaproszonych do udziału w spotkaniach rekrutacyjnych informujemy o wyniku spotkania i o zakwalifikowaniu się lub niezakwalifikowaniu do dalszego etapu.
  6. Rzetelnie i profesjonalnie przygotowujemy się do spotkania z Kandydatem. Każdy Kandydat jest dla nas potencjalnym Pracownikiem. Traktujemy go po partnersku i z szacunkiem.
  7. Stale udoskonalamy procesy rekrutacji i selekcji w naszej firmie, aby mieć pewność, że przekonaliśmy do siebie najlepszych Kandydatów i dokonaliśmy najlepszego wyboru spośród aplikujących osób.