Zapewnienie Jakości

Zarządzanie informacją zwrotną z rynku

  • Wsparcie klientów po sprzedaży produktu
  • Analiza źródłowa z wykorzystaniem narządzi jakości
  • Pomoc i doradztwo przy eliminacji problemów

Ocena i kwalifikacja dostawców

  • Zarządzanie Łańcuchem dostaw
  • Ocena dostawców

Ciągłe doskonalenie procesów

  • Analiza źródłowa z wykorzystaniem 8D
  • Mapowanie procesów

Ocena satysfakcji klientów

  • Kwestionariusze, metody oceny satysfakcji klientów