System Zarządzania Jakością

Rockfin Sp. z o.o. podejmuje wszelkie uzasadnione działania, aby stale podnosić jakość swoich produktów i usług poprzez kompleksowe zaangażowanie całego personelu w tworzenie i ciągłe rozwijanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami międzynarodowych standardów.

ISO 9001:2008

Podejmujemy wszystkie nasze wysiłki na rzecz problemów, potrzeb i oczekiwań naszych klientów, starając się przewidzieć, czego mogą wymagać w przyszłości.

Sukces naszej firmy zależy od zaangażowania naszych pracowników w ciągłe podnoszenie poziomu jakości naszych procesów, wytwarzanych produktów i świadczonych usług.

Zadowoleni Klienci są kluczowym elementem Strategii Firmy i gwarantują nasz sukces.

 • Ułatwiamy naszym Klientom dostęp do naszych produktów i usług poprzez rozbudowę sieci dystrybucji w całym kraju.
 • Zarząd Spółki uczestniczy we wdrażaniu Systemu Zarządzania Jakością i podejmuje działania mające na celu zainspirowanie wszystkich pracowników do zaangażowania się w kwestie jakości.
 • Rozwijamy współpracę z naszymi Klientami i zapewniamy satysfakcję z wszelkich wymagań związanych z naszymi produktami i usługami.
 • Poprawiamy procesy realizacji zamówienia/umowy tak, aby się stawały:
  • Bardziej elastyczne – szybsza reakcja na potrzeby klientów,
  • Bardziej skuteczne – lepsze zaspokajanie potrzeb i oczekiwań Klientów,
  • Bardziej wydajne – spełnianie wymagań klientów przy niższych kosztach.
 • Dbamy o jakość, niezawodność naszych produktów i świadczonych usług.
 • Regularnie analizujemy skuteczność realizacji naszych celów dla poprawy i rozwoju Systemu Zarządzania Jakością.