Kontrola Jakości

Kontrola jakości dostarczanych komponentów, materiałów

 • Badanie twardości materiału
 • Badanie PMI – analiza składu chemicznego materiału

Kontrola jakości gotowego produktu

 • Testy funkcjonalne
 • Pomiar właściwości, parametrów medium

 

Certyfikaty, zatwierdzenia

 • ATEX,
 • IWE – Międzynarodowy Inżynier Spawalnik
 • IWI – Międzynarodowy Inspektor Spawalniczy
 • VT, PT, MT, RT, UT, Certyfikaty badań nieniszczących
 • SEP, Uprawnienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich
 • Zatwierdzenia, uznania dot. wytwarzania produktów

Kontrola jakości w procesie produkcyjnym

 • Kontrola jakości montażu wstępnego
 • Badania nieniszczące wykonanych spoin
 • Ocena i raport z wykonanych badań nieniszczących
 • Badania jakości powłok antykorozyjnych
 • Badania i testy elektryczne

 

Badania nieniszczące – laboratorium

 • Badania PMI składu chemicznego materiału
 • Badania radiograficzne RT
 • Badania magnetyczno-proszkowe MT
 • Badania ultradźwiękowe UT
 • Badania wizualne VT
 • Badania penetracyjne PT

Jakościowa dokumentacja produktu