Certyfikacja i Zatwierdzenia

ISO 9001, 14001,PN-N-18001, OHSAS 18001

Zakład produkcyjny Małkowo, Bydgoszcz, Gorlice

  Projektowanie, produkcja, diagnostyka, naprawy i remonty:

 • układów napędu i sterowania hydraulicznego,
 • systemów smarowania,
 • chłodzenia i uszczelniania maszyn wirujących,
 • systemów zasilania paliwem gazowym i ciekłym turbin gazowych,
 • zbiorników ciśnieniowych i rurociągów przemysłowych.

Jednostka notyfikowana – PRS
Pierwsze wydanie certyfikatu: 11.06.2018

ASME U Stamp

Zakład produkcyjny ZP3 – Bydgoszcz
Produkcja zbiorników ciśnieniowych
Pierwsze wydanie certyfikatu: 30.05.2015

ASME NB

Zakład produkcyjny ZP3 – Bydgoszcz
Produkcja zbiorników ciśnieniowych
Pierwsze wydanie certyfikatu: 04.03.2016

PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Badania nieniszczące
Jednostka notyfikowana – UDT
Pierwsze wydanie certyfikatu: 05.09.2011

AD 2000 Merkblatt HP0

Jednostka notyfikowana – TUV Rheinland
Pierwsze wydanie certyfikatu: 22.12.2016

DNVGL-CP-0352

Zakład produkcyjny ZP4 – Gorlice
Jednostka notyfikowana – DNVGL
Pierwsze wydanie certyfikatu: 17.07.2017

Uznanie dotyczące filtracji, płukania i diagnostyki układów napędu i sterowania hydraulicznego oraz systemów olejowych

Jednostka notyfikowana – PRS
Pierwsze wydanie uznania – 10.10.2000

Uznanie dotyczące remontów układów hydraulicznych:

 • silników hydraulicznych,
 • pomp hydraulicznych,
 • siłowników hydraulicznych,
 • elementów sterowania hydraulicznego,

oraz przeprowadzania prób w/w urządzeń hydraulicznych na stacji prób.

Jednostka notyfikowana – PRS
Pierwsze wydanie uznania – 12.07.2007

Uznanie dotyczące wytwarzania urządzeń ciśnieniowych wg modułu A2 Dyrektywy ciśnieniowej 2014/68/EU

 • rurociągi technologiczne,
 • zbiorniki ciśnieniowe.

Jednostka notyfikowana – UDT
Pierwsze wydanie certyfikatu zgodności – 06.11.2012

Certyfikat zgodności dotyczący wytwarzania i serwisowania urządzeń ciśnieniowych zgodnie z niemieckim prawodawstwem tzw.  zarządzaniem zasobami wodnymi (WHG)

Jednostka notyfikowana WHG – TUV Rheinland
Pierwsze wydanie certyfikatu zgodności – 08.01.2013