Rockfin w projekcie Gdańsk Miastem Zawodowców

Rockfin został zaproszony do udziału w projekcie Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,Osi Priorytetowej: 3 Edukacja,Działania 3.3.: Edukacja zawodowa.