Przedłużenie normy PN-EN ISO 17025:2005

W dniu 21 września br. został przeprowadzony audyt Laboratorium Badań Technicznych przez Urząd Dozoru Technicznego, który zakończył się wynikiem pozytywnym. Dzięki temu został przedłużony certyfikat na normę PN-EN ISO 17025:2005.

PN-EN ISO 17025:2005