Misja Gospodarcza do Iranu

W dniach 3-6 marca 2017 roku Krajowa Izba Gospodarcza wraz z Ministerstwem Rozwoju, Ambasadą Iranu w Polsce jak i Ambasadą Polski w Teheranie oraz Irańską Izbą Handlu, Przemysłu, Górnictwa i Rolnictwa a także Polsko-Irańską Izbą Gospodarczą zorganizowała Misję Gospodarczą do Iranu, do której została zaproszona także nasza firma.

Podczas Misji odbyły się dwa Fora Gospodarcze w Teheranie oraz w Qazvin (prężnym ośrodku przemysłowym w północnej części kraju), podczas spotkań były również okazje do bardziej szczegółowych rozmów pomiędzy irańskimi a polskimi przedsiębiorcami. Celem misji było umożliwienie nawiązania kontaktów polskim przedsiębiorcom z irańskimi partnerami, których rynek po zniesieniu międzynarodowych sankcji stwarza nowe szanse rozwoju.

Iran jest głównym partnerem biznesowym w rejonie Bliskiego Wschodu, ze względu na swoje położenie jest także krajem tranzytowym pomiędzy Zatoką Perską a Morzem Kaspijskim oraz Chinami a Indiami. Jest także jednym z najbardziej stabilnych i bezpiecznych krajów w tym regionie, co daje mu strategiczną pozycję dla rozwoju współpracy z innymi państwami.