Zmiana numeracji zakładów produkcyjnych

Z dniem 1 czerwca 2015 roku nastąpiła zmiana numeracji Zakładów Produkcyjnych zlokalizowanych na terenie Polski.

Obecnie Zakłady Produkcyjne w Małkowie oznaczono nr 1 i 2 (poprzednio posiadał nr 3), Zakład Produkcyjny w Chwaszczynie posiada nr 3 (poprzednio nr 1), Zakład Produkcyjny Bydgoszcz nr 4 (poprzednio nr 2) oraz Zakład Produkcyjny w Gorlicach obecnie jest oznaczony nr 5 (poprzednio nr 4).