Certyfikat OHSAS 18001 & ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004

W marcu 2015 roku Rockfin przeszedł z wynikiem pozytywnym audyt na zgodność Zintegrowanego Systemu Zarządzania na zgodność z wymaganiami normy PN-EN-18001:2004 / OHSAS 18001:2007.
Ponadto odbył się odnowieniowy audyt Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością obejmujący System Zarządzania Jakością oraz System Zarządzania Środowiskowego na zgodność z wymaganiami ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004.

Zakres certyfikacji obejmuje projektowanie, produkcję, diagnostykę, naprawy i remonty układów napędu i sterowania hydraulicznego, systemów smarowania, chłodzenia i uszczelniania maszyn wirujących, systemów zasilania paliwem gazowym i ciekłym turbin gazowych.

Certyficat OHSAS 18001 & ISO 9001_2008 & ISO 14001_2004

Certyficat OHSAS 18001 & ISO 9001_2008 & ISO 14001_2004