Nowe certyfikaty

W listopadzie 2012 roku Rockfin uzyskał certyfikaty uznania Urzędu Dozoru Technicznego na wykonywanie urządzeń ciśnieniowych zgodnie z dyrektywą 97/23/WE (97/23EC) w kategorii II moduł A1. Uznania te dotyczą: