Badania PMI – Analiza i badanie składu chemicznego metali

Laboratorium Badań Technicznych Sp. z o.o., partner biznesowy firmy Rockfin Sp. z o.o., rozszerzył swoją ofertę usług o BADANIA PMI – Analiza i badanie składu chemicznego metali.

Spektrometr typu X-MET 7000 TX firmy Metorex to najnowszej generacji przenośny analizator fluorescencji rentgenowskiej – XRF pozwalający na identyfikację gatunków materiałów oraz analizę składu chemicznego metali. Metoda pozwala określać jednorazowo zawartość 25 pierwiastków chemicznych: Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Y, Zr, Nb, Mo, Sn, Sb, Hf, Ta, W, Ir, Pt, Au, Pb, Bi.

Wyniki identyfikacji klasy i gatunków badanych materiałów oraz analiza składu chemicznego odczytywane są z pojedynczego pomiaru.

Więcej informacji…