Zakończenie pierwszego etapu rozbudowy hali w Małkowie

Jedno z pomieszczeń Działu Konstrukcyjnego

Jedno z pomieszczeń Działu Konstrukcyjnego

Dobudowany łącznik biurowy

Dobudowany łącznik biurowy

W październiku 2011 r. zakończono dobudowę nowego łącznika biurowego do istniejącej hali produkcyjnej w Małkowie. Inwestycja ta jest I etapem rozbudowy hali w Małkowie.

Do nowych powierzchni biurowych o powierzchni ok. 500 m2 przeniesiono Dział Projektowania Systemów i Zarządzania Projektami, Dział Zakupów oraz część Działu Konstrukcyjnego.